LÆSEGRUPPEN

Sundholm, København, 2012

Sundholm, Amager, København, 2012
Bestilt af Områdeløft Sundholm, Københavns Kommune

Materiale: Bronce, Københavnerbænke


Ni bænke med bogskulpturer støbt i bronce. Bøgerne er doneret af de mange forskellige der bor, arbejder eller opholder sig på Sundholm.
I dag står Læsegruppen spredt i området omkring Sundholm.