FRA TIL

Eventyrhaven, Odense, 2008

Eventyrhaven, Odense, 2008

Material: Bronce
Photo: Torben Eskerod
– not permanent


Det første man møder er den flade markering af et rum. En begyndelse, en antydning af et fundament. Når man går igennem rummet, kommer man til tærsklen, til grænsen, der krydses og fører videre til en støbt stabel af bøger. En tredimensionel form, en skulptur, og et indkapslet billede på erfaring, dannelse og menneskets videbegær. Værket afsluttes med det mest primære, den rejste søjle, her i form af en træbjælke støbt i bronze. På én gang en stele, en offerpæl og en begyndelse. Formmæssigt har værket bevæget sig fra det todimensionelle over det tredimensionelle til det vertikalt rejste. Fra markering af rum eller fladen, til relief (tærsklen), skulptur (bogsamlingen) og arkitekturen, den rejste søjle.
Tilsammen danner værkets enkeltdele rammerne for en fortælling.