KORT & LANDSKAB

Hærens Officersskole, Frederiksberg Slot, 2021