KORT & LANDSKAB

Hærens Officersskole, Frederiksberg Slot, 2021

Foto: Jan Søndergaard


KORT & LANDSKAB på Hærens Officersskole på Frederiksberg Slot er et nutidigt mindesmærke, der inviterer til nærkontakt og udveksling mellem værk og beskuer. Værket markerer officerskorpset i Hærens indsats siden Murens Fald, hvor korpset er gået forrest i en række indsatser.

Relieffet KORT er en komposition af forskellige genstande fra Officersskolens hverdag – fra uniformen, træningen og undervisningen. Genstandene udgør en 1:1 fælles virkelighed og tegner et billede af en fælles identitet.

LANDSKAB er en bronzeskulptur i 6 dele, der repræsenterer officerskorpsets udsendelser i kamp efter murens fald. Repræsentativt for hele perioden er følgende seks udsendelser valgt: Balkan, Kosovo, Irak, Afghanistan (x2) og Estland. Hver skulpturdel repræsenterer et sted, gengivet ved konkrete lokationer, arkitektur og landskabsafstegninger. Igennem alle lokationer løber en flod. Skulpturen er konstrueret så de enkelte skulpturdele forbindes af floderne til een gennemløbende flod, som på den måde understøtter LANDSKAB i sin helhed som en symbolsk fortælling om tid og erindring i en særlig tidsperiode i Hærens officerskorps.

Tilsammen udgør KORT & LANDSKAB ét værk – om det fælles oplevede og det individuelt erfarede.