TIDEVAND

Nykøbing Mors, skitseforslag, 2018

Nykøbing Mors, 2018
skitseforslag for Morsø Kommune
og Statens Kunstfond
– ikke realiseret


Forslaget lægger vægt på et byrumsmæssigt greb, der under temaet TIDEVAND understreger byens tilknytning til fjorden, det historiske landskab og den kulturelle industrihistorie, som byen stadig bærer præg af. 
Der arbejdes med fire nedslag: Et rytmisk belægningsmønster, et skulpturelt diagram, en skulptur og et bænkområde, og grebet omfatter forslag til belægninger, friskæringer, kantzoner, udsigter, ophold og beplantninger. 

I alle 4 nedslag er genbrugstanken udgangspunktet for min kunstneriske strategi. Konkret genanvendes forskellige sten fra Kommunens depot, ligesom et fossil fra egnens historiske lag, og materialer med referencer til byens støbejernsproduktion, bliver den stedsspecifikke egenart, der legitimerer genbruget og gør fornyelsen tydelig.

TIDEVAND har puls og gentagelse som fænomenologisk skabelon. Med begrebet TIDEVAND forsøger jeg at indfange og koncentrere byens identitet gennem forskellige tidsreferencer: den kosmiske, den tidligste og den aktuelle tid. 
Projektet TIDEVAND bygger på kulturlagenes hemmeligheder. Konceptet kan udvides over tid og kan rumme inddragelse af andre kunstprojekter f.eks i forbindelse med kommende kulturmøder. 
Det er projektets specifikke mål, at anvende lokalitetens egne ‘energier’ og inddrage de eventyrligheder, der kendetegner Nykøbing Mors’s særegne landskab, by- og industrihistorie og tilknytning til Limfjorden.