REALITY CHECK

INANO center, Aarhus Universitet, 2012

INANO center, Aarhus Universitet, 2012
I samarbejde med Jørn Langvad Arkitekter 
for Bygningsstyrelsen


Udsmykningen består af fem skulpturer i bronze placeret henholdsvis i foyerrummet, på vinduespartiet og langs terassen. Det overordnede princip er at alle skulpturerne, som de æstetiske fremmedelementer de principielt er, alligevel kiler sig ind i arkitekturen og mimer forskellige udtryk for funktion.

I foyerrummet kommenterer en rå 4×4 (tommer) stolpe arkitekturens stabilitet. Stolpen er bogstaveligt talt kilet ind og illuderer at støtte den indskudte etage. I placeringen forskudt for de bærende søjler og omstøbt i bronze gør den opmærsom på at ”Things are not what they seem to be”. Foyerrummet er et rum med mange funktioner og meget trafik. Skulpturen er så at sige for den ”opmærksomme lytter”, nem at overse, men til gengæld indbyder den til kropsligt nærvær, må gerne berøres og kan også tåle en ophængt plakat.

I vinduespartiet mellem inde og ude er placeret et bronze ”relief” – en enkel stregtegning af et åbent vindue. Den perspektiviske flade tegning skaber en illusion om et åbent vindue og bryder geometrien i vinduesfladen. I mellemrummet mellem inde og ude bevæger motivet sig mellem det flade 2-dimensionelle og det rumlige 3-dimensionelle.

I uderummet er placeret tre bronzestøbte bænke (hver 2 m) under bænkene er bunker af bøger skubbet ind. Også bøgerne er støbt i bronze. Bøgerne symbolisere en ophobet viden, praktisk og uhøjtideligt skubbet ind under bænkene. Bænkene er placeret som en afgrænsning af terrassen og kan siddes på.

Objekterne er både langt fra og tæt på deres forlæg. De ligner, men er dog noget andet. Omsat til et nyt sprog kommenterer skulpturerne (de oprindelige objekter) på forskellig vis at virkeligheden er forandret. Med deres fysiske konsekvens, taktilitet og sanselighed besidder de nogle æstetiske kvaliteter, som de studerende kan forholde sig til i hverdagen og som ud fra en helt anden vinkel taler om synlighed og usynlighed.