Eget værelse #9

2005

2005
10 mm steel
200 x 350 x 350 cm